Informasjon vedr. koronasmitte og tiltak

Hvordan skal næringsmiddelvirksomheter/primærprodusenter av grønnsaker forholde seg.

Kurskveld for Unge kokker ( 11-16 år) 18. november 2019

Frosta legekontor at startet opp med årets influensavaksinering.

Statens vegvesen driver vegfornying av fylkesveger i Frosta kommune.

Frosta kommune ved kommunestyret har i møte 03.09.2019 i sak 73/19 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn et forslag til ny trafikksikkerhetsplan i Frosta kommune som skal gjelde fra 2019-2027.

Innherred brann og redning arrangerer kurs i varme arbeider torsdag 31.10.

Tilfeldig utvalgte personer i Trøndelag vil fom. i dag, onsdag 09.10.2019, motta en SMS hvor de blir bedt om å svar på en kort spørreundersøkelse.

Siden vår er fortsatt under utvikling, så vi ber om forståelse for at ikke all informasjon er på plass enda.