Aktuelt

Denne dagen må du huske å sjekke røykvarsleren (for du husker vel å gjøre det hver måned ellers i året???)

I desember trekker vi innendørs, fyrer i peisen, lager fet mat på komfyren, tenner lys og ikke minst - drikker mer alkohol. Denne kombinasjonen er direkt brannfarlig.

Vi jobber med et stort folkehelseprosjekt, VærMed i Værnesregionen (Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal), og trenger hjelp til å informere alle innbyggerne om det mangfoldige fritidstilbudet som finnes i kommunene. 

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 ligger nå ute til offentlig ettersyn iht. kommunelovens §§ 44 og 45 
 
 

I forbindelse med kokevarslet og opphevingen av dette fikk vi noen tilbakemeldinger om at folk ikke hadde fått SMS-varsel som ble sendt ut.

Kokevarslet oppheves med virkning fra i dag 04.11.2019 kl. 09.30.

Hvordan skal næringsmiddelvirksomheter/primærprodusenter av grønnsaker forholde seg.

Kurskveld for Unge kokker ( 11-16 år) 18. november 2019

Frosta legekontor at startet opp med årets influensavaksinering.

Statens vegvesen driver vegfornying av fylkesveger i Frosta kommune.

Frosta kommune ved kommunestyret har i møte 03.09.2019 i sak 73/19 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn et forslag til ny trafikksikkerhetsplan i Frosta kommune som skal gjelde fra 2019-2027.