Nød -og vakttelefoner

Nød -og vakttelefoner

Nødtelefoner

Nødtelefoner
Hva Telefon Informasjon
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Nødtelefon for døve -SMS 1412

 

Øyeblikkelig helsehjelp

Øyeblikkelig helsehjelp
Hva Telefon Til informasjon
Legevakt 116 117 Du kommer i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg.
Er det akutt og står om liv 113
Tannlegevakt for Trøndelag 80041101 Åpen i helger og høytider 10.00 15.00

Tekniske tjenester

Tekniske tjenester
Hva Telefon Informasjon
Teknisk vakt 99 51 40 95 For fylkesveg eller riksveg, ring statens vegvesen på telefon 175.

Barn, familie, helse og omsorg

Barn, familie, helse og omsorg
Tjeneste Telefonnummer Informasjon
Alarmtelefon for barn og unge 116111 En gratis tjeneste for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt.
Barnevern 74 83 35 00 Hverdager kl. 09.00 - 15.00
Barnevernsvakta i Trondheim 90 28 70 37 Barnevernvakta i Trondheim ivaretar den barnevernfaglige akuttberedskapen etter klokken 15.00 på virkedager, samt helge- og helligdager.
Krisesenteret 74 07 77 10 Døgnåpent
Hjemmesykepleie 48 05 92 20