Aktuelt i kommunen

  • Kulturmidler 2020

    Lag og foreninger hjemmehørende på Frosta kan nå søke om kulturmidler til drift og prosjekt.Søknadsfrist 15.03.2020