Aktuelt i kommunen

 • 08. feb

  Lukket møte i overgrepssaken 07.02.2023

  Det ble i går 7.2.2023 avholdt et lukket møte for utsatte i overgrepssaken, hvor ca 30 personer deltok i tillegg til i tillegg til representanter fra kommunen, konstituert kommuneoverlege, faginstansene RVTS, NOK Trøndelag, bistandsadvokat og kirken.
 • 08. feb

  Møte Valberg 07.02.23, fra politikontakt Tommy Bratås

  Som politikontakt er min primæroppgave å være et direkte bindeledd mellom kommunen og politiet. I det daglige innebærer dette mye kontakt med kommuneledelsen, administrasjonen og skolen. Samtidig er det også viktig å si at jeg er der for den enkelte innbygger.
 • 07. feb

  Endrede åpningstider for kontakttelefonen hos NOK Trøndelag

  NOK Trøndelag vil i en periode framover være tilgjengelig på kontakttelefonen mandag-fredag 10.00-13.00