Aktuelt

Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Dette vil gjelde fra mandag 18. januar kl. 17.00.

Alle lag og foreninger som skal bygge eller rehabilitere idrettsanlegg, nærmiljøanlegg eller friluftslivarenaer må søke 

innen 1. november.

Vaksinering mot sesonginfluensa i Frostahallen 27. og 28. oktober kl. 16.00-19.00

Resultat av prøvene som ble tatt i går foreligger, alle er negative

1. oktober er FNs eldredag og derfor oppfordres alle til å ta en samtale om brannsikkerhet med bestemor eller bestefar, eller andre eldre

Samarbeid gir mulighet for finansiering gjennom husbanken. Frosta kommune har behov for inntil 7 nye utleieboliger.

Formannskapets innstilling til årsbudsjettet 2021 og økonomiplan 2021-2024 ligger nå ute til offentlig ettersyn i hht. kommuneloven § 14-3.