Informasjon vedr. koronasmitte og tiltak

Utvalgene av meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Har du forslag på meddommere, send forslaget til Frosta kommune innen 01.03.20, enten per post eller epost

Frisklivssentralen arrangerer Bra Mat kurs!

Påmeldingsfrist for deltakere er 28.02.2020

Har du lyst til å være med som arrangør, scenecrew, fotograf eller lignende så er påmeldingsfristen 21.02.2020

Det er lov å melde seg på i god tid før disse datoene

Har du spørsmål kan du ta kontakt med UKM-koordinator Erlend Østbø Juberg, tlf. 951 91 479 eller på mail erlend.o.juberg@gmail.com 

UKM Frosta 2020

 

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars

Innherred Renovasjon legger nå nye forslag til renovasjon- og slamforskrift ut på høring. Forskriftene har ikke vært reviderte siden 2005 og det er svært nødvendig med en oppdatering for å møte fremtidens krav til materialgjenvinning og kommunenens krav til servicenivå. Forslagene til nye forskrifter er jobbet frem i tett samarbeid med andre renovasjonsselskap i Midt-Norge, med et mål om å harmonisere ordningene og regelverket på tvers av selskap og kommuner.  

Høringsfrist: 10.05.2020

 

Åpent informasjonsmøte med Nye Veier fredag 24.01.2020  kl. 11.00 på Kommunehuset, kommunestyresalen.

Vel møtt.

Ordfører