Aktuelt

Det er i dag beslutet at mottaket på NAV Frosta stenges inntil videre.

Brukere må ta kontakt via nav.no (skriv til oss) eller ved å ringe NAV kontaktsenter på tlf. 55553333.

Brukermøter må tas via tlf./video

Situasjonen vurderes fortløpende på alle NAV-kontor

 

 

Det vil ikke være mulighet til å komme innom helsestasjonen å veie uten avtale,ring oss ved behov..

Vi vil følge opp de minste barna og de som skal ha vaksine.

Vi ber om at dere ikke møter på helsestasjonen hvis dere har tegn på sykdom/ forkjølelse.

Søsken kan ikke være med på helsestasjonen akkurat nå.

Vi ber om forståelse for at vi tar forhåndsregler i denne perioden.

Vi er tilgjengelig på telefon.

Anna Wahlstrøm, Helsesykepleier Helsestasjonen  tlf:45636518

Kirsti Lein, Helsesykepleier Skolehelsetjenesten  tlf: 48890487

Julie Vordal , Jordmor   tlf: 45619789

Mandag 6. mars  08.00.-15.00

Tirsdag 7. mars 08.00-15.00

Onsdag 8. mars stengt

Ellers legevakt tlf. 116117 eller 113

Søknadsfrist: 23. mars 2020

Koronasmitte påvist på Frosta. Krisestab er satt.

Det er påvist et tilfelle av Koronavirus på Frosta. Smitten spores til Nord Italia. Vedkommende som har testet positivt og dennes familie, er i karantene.

Det iverksettes nå tiltak som begrenser smitte ved å stoppe kommunale arrangement og tilgang til Frostatunet (sykehjem). Tiltak innen barnehage og skole vurderes løpende.

Kommunen oppfordrer alle til å avlyse eventuelle private sosiale arrangement inntil videre.

Det blir gitt forløpende informasjon gjennom hjemmesiden til Frosta kommune.