Innsyn

Innsyn

Våre saksdokumenter er tilgjengelig for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi innsyn.  Alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og lignede register.

Offentlig innsyn og partsinnsyn

Det er offentlighetsloven med forskrifter som regulerer offentlig innsyn og forvaltningsloven med forskrifter som regulerer partsinnsyn.

Innsyn i postliste

Innsyn får du via vår postliste som inneholder en oversikt over all intern og ekstern korrespondanse i kommunen det siste 3 året, unntatt for person-/klientsaker. Vi publiserer ingen tekstdokumenter i postlista, kun registreringer. Her finner du også politiske møter og saksdokumenter hvor også tekstdokumenter publiseres.

Klikk her for innsyn i postlisten

 

Innsyn i byggesaker

Byggesaker før 2006 kan du få innsyn i via vår innsynsmodul for byggesaker.  Disse er skannet og vi publiserer i utgangspunktet kun registreringer.  Etter hvert som sakene blir kvalitetskontrollert vil også tekstdokumentene bli publisert.

Klikk her for innsyn i byggesaker

Innsyn i eldre dokumenter

For innsyn i eldre dokumenter vennligst benytt vårt skjema for innsynskrav

Be om innsyn