Aktuelt

Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Dette vil gjelde fra mandag 18. januar kl. 17.00.

Merknadsfrist 25.01.2021

I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling §8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for "Detaljregulering - Alstad boligtun" i Frosta. Forslagsstiller er Stiklestad Eiendom AS.

Formannskapets innstilling til årsbudsjettet 2021 og økonomiplan 2021-2024 ligger nå ute til offentlig ettersyn i hht. kommuneloven § 14-3.

Levende lys, peiskos, matlaging og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i juletiden. Gjør det derfor til en huskeregel å teste røykvarslerne og bytte batteri ved behov på Røykvarslerdagen 1. desember.

Samarbeid gir mulighet for finansiering gjennom husbanken. Frosta kommune har behov for inntil 7 nye utleieboliger.

Alle lag og foreninger som skal bygge eller rehabilitere idrettsanlegg, nærmiljøanlegg eller friluftslivarenaer må søke 

innen 1. november.