Aktuelt

I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for «Detaljregulering - Asklund Vestre» i Frosta. Forslagsstiller er Stiklestad Eiendom AS.

Åpningstider i jula 2019

 

 

Frosta kommunestyre har i møte 10.12.2012 i sak 123/19 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn forslag til ny smittevernplan for Frosta kommune

Høringsfrist: 1. februar 2020

Denne dagen må du huske å sjekke røykvarsleren (for du husker vel å gjøre det hver måned ellers i året???)

I desember trekker vi innendørs, fyrer i peisen, lager fet mat på komfyren, tenner lys og ikke minst - drikker mer alkohol. Denne kombinasjonen er direkt brannfarlig.

Vi jobber med et stort folkehelseprosjekt, VærMed i Værnesregionen (Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal), og trenger hjelp til å informere alle innbyggerne om det mangfoldige fritidstilbudet som finnes i kommunene. 

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 ligger nå ute til offentlig ettersyn iht. kommunelovens §§ 44 og 45 
 
 

I forbindelse med kokevarslet og opphevingen av dette fikk vi noen tilbakemeldinger om at folk ikke hadde fått SMS-varsel som ble sendt ut.