Aktuelt

Fra mandag 28. september vil de kommunale barnehage på Frosta ha ordinær åpningstid igjen.

Årets brannvernuke fokuserer på hva vi gjør når brannalarmen går. 

Værnesregionen Barneverntjeneste har stort behov for tilsynspersoner.

Det er bestemt at hoveddøra på Kommunehuset blir stengt igjen i en periode.

I forbindelse med at lønn og regnskap på Frosta blir flyttet til Værnesregionen fra 1. september 2020 vil regningene bli utsendt digitalt.  Dette gjelder de som tidligere har fått regningene i papirform, og som har en digital postkasse.

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.  

Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut Idrettsstipend for ungdom til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16-23 år.

Søknadsfrist er 31.08.2020.

Vær forsiktig ved all bruk av ild, og husk at du selv er ansvarlig dersom noe skulle skje.

Husk bålforbudet. Forbudet gjelder all bruk av ild, også griller.

Ta hensyn til vindforhold når du griller, gnister spres lett. Husk at du selv er ansvarlig for at ild ikke kommer ut av kontroll.