Tilknytning til kommunalt avløp

Tilknytning til kommunalt avløp

Dersom din bolig ligger i rimelig nærhet til kommunalt ledningsnett oppstår det en tilknytningsplikt. Selv om du har privat avløpsanlegg (f. eks. en septiktank), må du da som hovedregel koble deg på det kommunale ledningsnettet. 

Tilknytningsplikten er med på å sikre en forsvarlig håndtering av avløpsvann. Ved å betale avløpsgebyr bidrar vi alle til å bygge ut og vedlikeholde denne kritiske infrastrukturen. For deg som abonnent betyr det også at du slipper drift og vedlikehold av privat avløpsanlegg (f. eks. en septiktank). Vær oppmerksom på at private stikkledninger likevel er huseiers ansvar. Tilknytningsplikten er hjemlet i plan- og bygningsloven § 27-1 og § 27-2