Hvordan knytte seg til kommunalt avløp

Hvordan knytte seg til kommunalt avløp

Tilknytning til kommunalt avløpsnett kan gjøres på flere måter. Du kan knytte din private stikkledning direkte til kommunal avløpsledning, du kan knytte til via annen eksisterende privat stikkledning eller du kan knytte til via felles privat ledning.

Tilknytning til kommunalt ledningsnett må utføres av fagfolk. Vi anbefaler at du ber om tilbud fra flere ulike aktører. Før arbeidet starter må du sende inn sanitærsøknad.

Huseiere som deler stikkledning bør inngå avtale om kostnadsdeling, vedlikeholdsansvar, fast innskudd m. v. for felles private stikkledninger. Det bør også inngås en tilsvarende avtale ved tilkobling til en eksisterende privat stikkledning. 

Ved søknad om tilknytning kan det kreves vedlagt tinglyst erklæring for rett til å legge, drifte og vedlikeholde avløpsledning over annens grunn. Det kan også ellers kreves tinglyst erklæring når det er nødvendig for å sikre noens rett.