Avløpsrør som er huseiers ansvar

Avløpsrør som er huseiers ansvar

Rørene for avløp og overvann som går fra det kommunale anlegget til den enkelte bolig, såkalte stikkledninger, er huseiers ansvar. Det innebærer at du som huseier må dekke alle kostnader for vedlikehold, lekkasjetetting og lignende. Utskifting av utette stikkledninger kan være kostbart, derfor bør du undersøke tilstand på boligens avløps- og overvannsrør når du skal kjøpe ny bolig.

Greit å vite:

  • Standard abonnementsvilkår for vann og avløp gjelder for alle som er tilknyttet det kommunale avløpsnettet. Formålet med vilkårene er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent, i tillegg til å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private avløpsanlegg. De administrative bestemmelsene finner du her (PDF, 429 kB)
  • Det er selgers ansvar å formidle kunnskap om huset, også om vann, avløp og overvann. Be selger eller eiendomsmegler om informasjon om rørmateriale og alder på rørene både innvendig og utvendig.
  • Som huseier har man ansvar for å holde private vann-, avløps- og overvannsrør i god stand. Meld fra til kommunen om du mistenker lekkasje.
  • Gamle rør, og mangel på vedlikehold kan ha konsekvenser for forsikringsutbetaling ved lekkasjer.
  • Er rørene i huset/leiligheten av galvanisert stål og eldre enn 40 år, bør du vurdere å bytte ut rørene.
  • Dersom det oppstår lekkasje på en felles privat stikkledning har de tilkoblede husstandene et felles vedlikeholdsansvar. Sjekk hvem du eventuelt deler stikkledning med, og tilstand på den.
  • Huseiere som deler stikkledning bør inngå avtale om kostnadsdeling, vedlikeholdsansvar, fast innskudd, mv. for felles private stikkledninger. Ta kontakt med Huseiernes Landsforbund eller en advokat for nærmere informasjon. 
  • Dersom rør går over tomten til naboen, anbefales det at man har en tinglyst avtale om rettigheter. En slik avtale finner du her.
  • Dersom tilstanden på rør og stikkledninger er ukjent kan du bestille tilstandsrapport og filming av rørene. Dette er arbeid som skal utføres av kvalifisert rørlegger eller entreprenør.
  • Ikke alle boliger i Frosta har eget rør for overvann, men som forurensningsmyndighet kan kommunen stille krav om separering av overvann og avløpsvann.