Sanitærsøknad, gravemelding og ferdigmelding

Sanitærsøknad, gravemelding og ferdigmelding

Hovedregelen er at alle boliger og virksomheter skal tilknyttes offentlig avløpsanlegg der dette finnes. Videre skal alle disse tilknytningene godkjennes av Frosta kommune og utføres av autorisert rørlegger. For å få godkjennelse må det leveres sanitærsøknad, denne er det ansvarlig utførende som skal fylle ut.

Noen eksempler hvor sanitærsøknad må fylles ut:

  • Ved bygging av ny bolig, fritidsbolig eller lignende. Nybygg påvirker kapasiteten på systemet, og må derfor registreres og godkjennes.  
  • Ved bruksendring av bygg som innbefatter VA (økning av antall boenheter, omgjøring av bolig til næringsbygg etc.)
  • Ved utskiftning eller endring av stikkledninger (rør som går fra privat bolig til kommunalt ledningsnett)
  • Ved nymontering/utskifting/utkobling av oljeutskiller og fettutskillere (gjelder virksomheter)
  • Ved etablering av brakkerigg

NB! Dersom du deler privat stikkledning med andre må samtykke fra samtlige eiere legges ved søknaden.

Nødvendige vedlegg

Kart med situasjonsplan over tiltaket skal legges ved søknaden. Kart hvor eksisterende ledninger og rør fremkommer fås ved å kontakte Frosta kommune. 

Er du i tvil om en sanitærsøknad er nødvendig eller har andre spørsmål? Ta kontakt med kommunen. Ferdig utfylt søknad sender du til postmottak@frosta.kommune.no

Sanitærsøknad (PDF, 252 kB)

 

Gravemelding

Husk at det må sendes en gravemelding til kommunen. Du vil da få vite om det er kommunale rør i bakken der du skal utføre arbeidet.

Gravemelding

 

Ferdigmelding

Ferdigmelding skal fylles ut og sendes inn av ansvarlig utførende, for eksempel din rørlegger. Ferdigmelding leveres inn etter at arbeidet er utført, og skal inneholde tegninger og dokumentasjon på arbeidet. På den måten sørger vi for å holde kartverket oppdatert. Ferdigmeldingen er en del av sanitærsøknaden.