For politikere

For politikere

Denne siden er et oppslagsverk spesielt for politikere.

 

Delegeringsreglement - generelt gjeldende fra 01.01.2021 (PDF, 447 kB)

Delegeringsreglement - administrativt gjeldende fra 24.03.2023 (PDF, 2 MB)

Delegeringsreglement - særlover gjeldende fra 16.04.2021 

Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøring

Etiske retningslinjer (PDF, 117 kB)

Finansreglementet (PDF, 205 kB)

Reglement for politiske utvalg (PDF, 229 kB)

Reglement for papirløse politikere (PDF, 170 kB)

Økonomireglementet (PDF, 321 kB)

 

Diverse nyttige lenker:

Kommuneloven

Forvaltningsloven

Offentlighetsloven

Forskrift til offentlighetsloven

KS

Fylkesmannen i Trøndelag

Statistisk sentralbyrå

Kommunal rapport

 

Skjema:

Reiseregning (XLSX, 46 kB)
Møtegodtgjørelse - Tapt arbeidsfortjeneste (DOCX, 27 kB)