For politikere

For politikere

Denne siden er et oppslagsverk spesielt for politikere.

 

Delegeringsreglement - generelt gjeldende fra 01.01.2021 (PDF, 447 kB)

Delegeringsreglement - administrativt gjeldende fra 24.03.2023 (PDF, 2 MB)

Delegeringsreglement - særlover gjeldende fra 16.04.2021 

Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøring

Etiske retningslinjer (PDF, 117 kB)

Finansreglementet (PDF, 205 kB)

Reglement for folkevalgte organ - vedtatt 27.02.2024 (PDF, 849 kB)

Reglement for papirløse politikere (PDF, 170 kB)

Økonomireglementet (PDF, 321 kB)

 

Diverse nyttige lenker:

Kommuneloven

Forvaltningsloven

Offentlighetsloven

Forskrift til offentlighetsloven

KS

Fylkesmannen i Trøndelag

Statistisk sentralbyrå

Kommunal rapport

 

Skjema:

Reiseregning (XLSX, 46 kB)
Møtegodtgjørelse - Tapt arbeidsfortjeneste (DOCX, 27 kB)