For politikere

For politikere

Denne siden er et oppslagsverk spesielt for politikere.

 

Delegeringsreglement - generelt gjeldende fra 01.01.2021 (PDF, 447 kB)

Delegeringsreglement - administrativt gjeldende fra 24.03.2023 (PDF, 2 MB)

Delegeringsreglement - særlover gjeldende fra 16.04.2021 

Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøring

 

Skjema: