Vakttelefoner

Vakttelefoner

Nødtelefoner
Hva Telefon
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Nødtelefon for døve -SMS 1412

 

Vakttelefoner Helse/Barnevern/Teknisk
Hva Telefon Til informasjon
Legevakt 116 117
Barnevern 74 83 35 00 Etter kl. 15 på hverdager, i helger og på helligdager kan du ringe barnevernvakta i Trondheim på telefon 902 87 037 eller send e-post til barnevernvakta.postmottak@trondheim.kommune.no
Fosterforeldre i Midt-Norge 466 17 410
Hjemmesykepleie 480 59 220
Teknisk vakt 995 14 095 For fylkesveg eller riksveg, ring Statens vegvesen på telefon 175
Skadet vilt (Politiet) 02800 Ved viltpåkjørsler, eller når vilt er skadet på annen måte.
Publikumstelefon brann 73 95 64 80 Varsel om bålbrenning etc.