Gjerde, levegg og støyskjerm

Gjerde, levegg og støyskjerm

Gjerde kan være plankegjerde, stakittgjerde, flettverksgjerde, smijernsrekkverk eller andre typer rekkverk med en enkel, åpen konstruksjon. Åpen konstruksjon er en konstruksjon hvor både gående og kjørende lett kan se gjennom konstruksjonen, uavhengig av synsvinkel.

Levegg er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Levegg kan være frittstående eller forbundet med en bygning.

Støyskjerm er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Støyskjermen er ofte noe lengre enn en levegg og har lyddempende materialer.

Om du kan sette opp gjerde, levegg eller støyskjerm kommer an på bestemmelsene som gjelder for din eiendom. Planbestemmelsene for din eiendom finner du via vårt kartinnsyn.

Dersom planbestemmelsene ikke tillater gjerde, levegg eller støyskjerm, kan du søke kommunen om dispensasjon fra bestemmelsen.

Dispensasjon

Dersom planbestemmelsene tillater oppføring av gjerde, levegg eller støyskjerm, må du finne ut om du må søke om tiltaket, om du kan søke selv eller om et ansvarlig foretak må søke for deg. 

Dette kan du sette opp uten å søke: 

  • Innhegning mot veg (gjerde) inntil 1,5 m høyde. Gjerdet må ikke hindre sikten i frisiktsonen. 
  • Levegg  med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning, og avstand til nabogrense skal ikke være mindre enn 1,0 m
  • Levegg med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 m. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygnings og kan plasseres inntil nabogrense

Vær oppmerksom på at planbestemmelsene kan ha bestemmelser som gjør at du må søke om disse tiltakene. 

Bygge uten å søke

Dette må du søke om:

Dersom gjerdet eller leveggen du planlegger å oppføre har en annen utforming og plassering enn det som er nevnt ovenfor, må du få et ansvarlig foretak til å søke om tiltaket og oppføre tiltaket for deg. 

Støyskjerm er søknadspliktig tiltak hvor du må bruke ansvarlig foretak til å søke og oppføre tiltaket. 


Hva kan jeg ikke søke om selv?

Hvordan søker jeg?

Gebyr for saksbehandling