Kart med reguleringsplaner

Kart med reguleringsplaner

Via kartet finner du kommuneplanens arealdel og alle reguleringsplaner, både de som er under arbeid og de som er vedtatt.

Kart

Slik finner du en reguleringsplan i kartløsningen:

Velg kartløsningen og zoom inn området du er interessert i, eller søk opp adresse eller eiendomsnummer.

  • zoom inn området du er interessert i, eller søk opp adresse eller eiendomsnummer.
  • I venstremenyen velger du o Arealplaner, og deretter velg hvilken type plan du ønsker. Når denne planen vises på skjermen kan du trykke på den.
  • I venstremenyen kan du deretter velge detaljer om planen, f.eks planvedtak, bestemmelser og lignende.

Andre nyttige kartportaler