Hva kan jeg ikke søke om selv ?

Hva kan jeg ikke søke om selv ?

Du må benytte ansvarlig foretak for alle søknader med mindre du kan søke selv eller tiltaket er unntatt søknadsplikt

For alle tiltak, foruten de som er ansett som mindre tiltak eller kan oppføres uten søknad, kan du ikke søke om selv. Du må kontakte en ansvarlig søker som sender inn søknaden på vegne av deg. Din rolle i byggesaken er da som tiltakshaver, som betyr at du eier tiltaket. 

 

Foretakene skal erklære ansvar

Foretak som skal ha en ansvarlig rolle i en byggesak, det vil si som søker, prosjekterende, utførende eller kontrollerende, må erklære ansvarsrett. En erklæring om ansvarsrett bekrefter for kommunen at foretaket påtar seg det juridiske og offentligrettslige ansvaret for søknaden, og at de har den nødvendige faglige kompetansen som loven krever.

Her kan du lese mer om den faglige kompetansen som kreves i byggetiltak

Ansvarlig søker må sende inn erklæringene

Ansvarlig søkers rolle er å samle inn all dokumentasjon som skal sendes inn i byggesøknaden. 

Ansvarlig søker må sende inn erklæring om ansvarsrett for søkende og prosjekterende foretak sammen med byggesøknaden. 

Ansvarlig søker trenger ikke å sende inn erklæring om ansvarsrett for de som skal utføre arbeidene, før de skal sette i gang. Sammen med erklæringen fra det utførende foretaket må det også følge med en oppdatert gjennomføringsplan. Arbeidet kan starte umiddelbart etter at ansvarlig søker har sendt inn den oppdaterte gjennomføringsplanen og erklæringen fra det utførende foretaket til kommunen.

Finn foretak med sentral godkjenning for ansvarsrett

Les mer om rollefordelingen i byggesaken

Selvbyggeransvar

Selv om det er krav til bruk av ansvarlig foretak, kan kommunen godkjenne at du får ansvarsrett som selvbygger av egen bolig og fritidsbolig. 

Du kan lese mer om selvbyggeransvaret her

Hvordan søker jeg ?