Høring - Søknad om tillatelse til akvakultur av rur i Frosta kommune

Høring - Søknad om tillatelse til akvakultur av rur i Frosta kommune

Høringsfrist: 08.05.2021

I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:

Søknad om tillatelse til akvakultur av rur i Frosta kommune (PDF, 269 kB)

Dispensasjon fra forskrift for Tauterryggen marine verneområde til etablering av dyrkningsanlegg for rur (PDF, 325 kB)

Karihove mom B (PDF, 2 MB)

Karihove vannstrømmåling (PDF, 5 MB)

Kart med koordinater (PDF, 133 kB)

Kart med lengder (PDF, 73 kB)

Plantegning (PDF, 144 kB)

Sjøkart (PDF, 160 kB)

Vurdering av behov for konsekvensutredning (PDF, 104 kB)

 

Søker: Planktonic AS, org.nr. 993 326 852

Søknaden gjelder: Ny lokalitet

Søkt størrelse:  40 dekar

Lokalitet: Karihove

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 65º35,275`Ø 10º40,520`

Eventuell merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig til kommunen.

Høringsskjema

eller Frosta kommune, Fånesvegen 1, 7633 Frosta

e-post: postmottak@frosta.kommune.no