Platting og terrasse

Platting og terrasse

Terrasse som er mindre en 50 cm fra bakken er ikke søknadspliktig. 

 

Terrasse som er mindre enn 50 cm fra bakken er ikke søknadspliktig. Er høyden over 50 cm fra bakken må det søkes om terrassen/verandaen. 

Er verandaen under 50 m2 bebygd areal og bruksareal kan du søke om tiltaket selv uten bruk av ansvarlig foretak. Les mer om dette her: 

Hva kan jeg søke om selv?

Har verandaen et areal som er større enn 50 m2 bebygd areal og bruksareal kan du i utgangspunktet ikke søke om tiltaket selv, men må benytte et ansvarlig foretak. Unntak fra dette er at du kan være selvbygger for egen bolig eller fritidsbolig. Du kan lese mer om dette her: 

Hva kan jeg ikke søke om selv?

Selvbygger

Hvordan søker jeg?

Gebyr for saksbehandling