Garasje

Garasje

Det avhenger av garasjens størrelse, utforming og plassering om du kan sette opp garasje uten å søke, om du kan søke selv om å oppføre garasje, eller om du må benytte et ansvarlig foretak til søknad og oppføring. 

Du kan sette opp en mindre garasje selv uten å søke. Opplysninger om hva som anses som en mindre garasje som ikke trenger søknad finner du her: 

Bygge uten å søke

Dersom du ikke kan bygge garasje uten å søke, er det garasjens størrelse som avgjør om du kan søke selv om garasjen, eller om du må benytte et ansvarlig foretak til søknad og oppføring. 

Er garasjen frittliggende (dvs. at den skal oppføres minst 1 meter fra andre bygninger på eiendommen) kan du selv søke om garasjen dersom bebygd areal og bruksareal er under 70 m2.

Skal garasjen oppføres som tilbygg til en annen bygning på eiendommen, kan du søke om garasjen selv dersom garasjen har et bebygd areal og bruksareal som er under 50 m2. Du kan lese mer om hvordan du søker selv her: 

Hva kan jeg søke om selv?

På denne siden finner du også lenker til hvordan du søker, søknadsskjema og evt. dispensasjonssøknad. 

Er garasjen større enn det som er nevnt ovenfor, må du benytte et ansvarlig foretak til søknad og oppføring av garasjen. Informasjon om søknad med bruk av ansvarlig foretak: 

Hva kan jeg ikke søke om selv?

Her finner du all informasjon om søknadsprosessen, og hva du må sende inn til kommunen: 

Hvordan søker jeg?

Gebyr for saksbehandling