Endre bruken av rom i eksisterende bygg

Endre bruken av rom i eksisterende bygg

  • Skal du bruke bygget eller deler av det til noe annet enn det det er godkjent til?
  • Vil du gjøre loft eller kjeller om til soverom eller stue?
  • Eller vil du lage en hybel eller ny boenhet i boligen din? 

Da må du søke om bruksendring.

Dersom du endrer rombruken fra tilleggsdel til hoveddel (for eksempel fra bod til soverom) innenfor en bruksenhet kan du sende søknad selv. 
 

Du må søke ved bruk av ansvarlig foretak dersom: 

  • du skal etablere en ny leilighet eller sekundærleilighet, for eksempel en utleieleilighet.
  • du skal bruke huset eller deler av det til et annet formål enn det du gjør i dag. Det gjelder for eksempel endring fra bolig til næringsbygg.
  • du skal endre på bærevegger eller pigge opp et bærende gulv
  • du ønsker å få godkjent en eksisterende utleiedel som en selvstendig boenhet etter plan- og bygningsloven.

 

En søknad om bruksendring kan utløse nye krav til lys, utsyn og rømning etter Byggteknisk forskrift, TEK17. Skal det etableres flere boenheter i boligen din, må naboer varsles, og det må i søknaden redegjøres for blant annet parkering, minste uteoppholdsareal mv.

Hvordan søker jeg?

Vi anbefaler at du lesere mer om bruksendring på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside. Der finner du også veiviseren som kan hjelpe deg med å finne ut om du må søke. 

Bruksendring - Direktoratet for byggkvalitet

Gebyr for saksbehandling