Aktuelt

Det ble i går 7.2.2023 avholdt et lukket møte for utsatte i overgrepssaken, hvor ca 30 personer deltok i tillegg til i tillegg til representanter fra kommunen, konstituert kommuneoverlege, faginstansene RVTS, NOK Trøndelag, bistandsadvokat og kirken.
 

Som politikontakt er min primæroppgave å være et direkte bindeledd mellom kommunen og politiet. I det daglige innebærer dette mye kontakt med kommuneledelsen, administrasjonen og skolen. Samtidig er det også viktig å si at jeg er der for den enkelte innbygger.

Politiet har i dag, 06.02.2023, publisert ei pressemelding angående overgrepssaken.

Informasjon fra kommunedirektøren ligger øverst i saken, og linken til pressemeldinga ligger nederst.

Frosta kommune ønsker å invitere utsatte for overgrep til møte i Kommunestyresalen 07.02.23 kl 18:00-19:30. Vi har fått tilbakemeldinger om at flere kjenner behov for dette, og Frosta kommune ønsker å møte dere på dette.  

Frosta kommune ble i mai 2022 orientert av Statsforvalteren i Trøndelag om at det var oversendt en varslingssak til Statens Helsetilsyn. Saken omhandlet Frostas kommuneoverlege, og varselet dreide seg som seksualisert språk/oppførsel og krenkende og nedverdigende gjennomføring av konsultasjon i 2020.