Møte Valberg 07.02.23, fra politikontakt Tommy Bratås

Møte Valberg 07.02.23, fra politikontakt Tommy Bratås

Som politikontakt er min primæroppgave å være et direkte bindeledd mellom kommunen og politiet. I det daglige innebærer dette mye kontakt med kommuneledelsen, administrasjonen og skolen. Samtidig er det også viktig å si at jeg er der for den enkelte innbygger.

Som kjent fra pressemeldingen mandag 6. februar står politiet i en svært krevende sak med mange involverte og store mengder beslag som skal gjennomgås. Dette vil ta tid. Den enkeltes behov for informasjon er stort, men politiet kan ikke gå ut med informasjon til tidspunkt som på noen som helst måte kan være skadelig for etterforskningen, eller rettsikkerheten til alle involverte.

Som politikontakt er jeg ikke etterforsker, og med det heller ikke involvert i etterforskningen. Jeg ser allikevel at noen kan ha et ønske om å snakke med politiet for råd og veiledning. Jeg vil derfor være tilstede på kommunehuset hver mandag fra neste uke i tidsrommet kl 0900-1400. Kontaktinformasjon til meg finner dere på hjemmesiden til Frosta kommune, samt at den blir gjort kjent etterpå. Der vil det være mulig å gjennomføre fysiske møter, men det kan også avtales møter andre steder hvis ønskelig. Om noen kun ønsker kontakt over telefonen er dette også uproblematisk.

Jeg minner om kontakttelefonen til kommunen som fortsatt er i drift. De som har fått oppnevnt bistandsadvokat vil kunne få god hjelp derfra. Til slutt vil jeg minne om "Støttesenter for kriminalitetsutsatte" som også driver med råd og veiledning til personer utsatt for kriminelle handlinger.

Kontaktinformasjon

Tommy Bratås

Mail: tommy.bratas@politiet.no

Tlf: 479 58 818

Støttesenter for kriminalitetsutsatte

Mail: stottesenter.trondelag@politiet.no

Tlf: 404 46 519 (mandag-fredag kl 0900-1530)