Invitasjon til lukket møte for utsatte for overgrep 

Invitasjon til lukket møte for utsatte for overgrep 

Frosta kommune ønsker å invitere utsatte for overgrep til møte i Kommunestyresalen 07.02.23 kl 18:00-19:30. Vi har fått tilbakemeldinger om at flere kjenner behov for dette, og Frosta kommune ønsker å møte dere på dette.  

Kommunen og faginstanser orienterer om helsehjelp og status i saken. 
 
Følgende deltar fra kommunen og faginstansene: 
Ordfører, kommunedirektør, kontor- og personalsjef, kommunalsjef oppvekst og velferd, virksomhetsleder helse og familie, konstituert kommuneoverlege, NOK.Trøndelag, politiet, RVTS og Kirken.  
 
Det vil bli mulighet for å stille spørsmål underveis, og det vil bli mulighet for å snakke med oss, en til en etter innleggene.    
 
Møtet er lukket og for dere som er utsatt for overgrep. Møtet er både for de som har ringt kontakttelefonen, for de som har politianmeldt og de som enda ikke har tatt kontakt.  

Det blir i etterkant gjennomført et åpent møte for alle innbyggere, dato for dette kommer til uka. 
 
Vi ønsker dere velkommen. 
 
Endre Skjervø                                                                                                   Frode Revhaug 
Kommunedirektør                                                                                            Ordfører