VA norm

VA norm

VA normen representerer forhåndsgodkjente løsninger på hvordan de kommunaltekniske anleggene skal være/ utføres. VA normen gjelder for alle VA-anlegg, det vil si både kommunale anlegg, og anlegg som blir bygd ut av private aktører for deretter å bli overtatt av kommunen.