Gravemelding

Gravemelding

Når det skal graves, både på offentlig og privat grunn, er det viktig å sikre seg at det ikke er installasjoner på og under bakken som kan skades som følge av gravingen. For å sjekke om kommunen har noe i bakken der du skal grave sender du inn en gravemelding.

Gravemelding skal leveres ved graving på offentlig grunn. Arbeid kan ikke starte opp før melding er gitt til kommunen og påvisning av vann og avløpsledninger er foretatt. Dette gjelder all graving/arbeid i jord, for eksempel graving av tomt, drenering, grøft, pilarer, gjerdepåler, merkepinner, p-plass osv.
NB: Søknad må sendes inn i god tid før gravearbeidet startes. Behandlingstiden kan være opp til 10 arbeidsdager.

Gravemelding - kommunen og vassverket (PDF, 137 kB)

 

Strøm, telefon og fiber?

Husk også at det kan finnes strømkabler, fiber og annet i bakken. Skjemaet ovenfor utløser kun en sjekk mot kommunens egne kart. For å sjekke om andre aktører har noe i bakken, kan man bruke fellestjenesten:

Gravemelding.no