Tilbygg

Tilbygg

Tilbygg vil si å bygge inntil eksisterende bygning, i motsetning til påbygg, som er å utvide bygningen i høyden.

Enkelte tilbygg kan du søke om selv. Dette gjelder dersom det er et enkelt tilbygg hvor samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 m². Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller.

Tilbygg du kan søke om selv

Dersom tilbygget er under 15 m², og ikke inneholder rom for varig opphold eller beboelse, er det ikke sikkert du trenger å søke om tilbygget. 

Tilbygg som ikke trenger søknad

Ved oppføring av tilbygg som er større enn 50 m² må du bruke ansvarlige foretak.

Søknad om tilbygg ved bruk av ansvarlig foretak

Gebyr for saksbehandling