Endre fasade

Endre fasade

Fasaden på et bygg er yttervegger og tak. Vanlig vedlikehold er ikke fasadeendring. Fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres er ikke søknadspliktig. 

 

Fasadeendringer kan for eksempel omfatte: 

  • vinduer: bytte, sette inn i yttervegg, tak, loft eller kjeller
  • dører: bytte, sette inn i yttervegg eller kjeller
  • fasade/yttervegger: etterisolere, rehabilitere, tilbakeføre, endre fasadekledning
  • tak: skifte eller etterisolere 
  • balkong: bygge inn balkong med glass, bygge, rive eller utvide balkong
  • montering av varmepumpe, markise eller skilt

Fasadeendring er ikke vanlig vedlikehold, for eksempel malerarbeider, fargevalg eller utskiftning av identiske vinduer og dører. Endringen av husfargen kan likevel være søknadspliktig og betinget av dispensasjon dersom det foreligger planbestemmelser om enhetlig preg på bebyggelse innenfor fastsatte områder. Bygningsmessige inngrep som innsetting av nye typer vinduer og dører, eller endringer i bygningskonstruksjonen omfattes av bestemmelsen.

Fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse er tiltak som ikke trenger søknad eller tillatelse. 

Søknad om fasadeendring er søknad med krav til bruk av ansvarlig foretak. 

Hvis du endrer fasaden fordi bruken av et rom skal endres, for eksempel fra bod til soverom, må du søke om bruksendring. Fasadeendringen blir da en del av denne søknaden.

Gebyr for saksbehandling