Enebolig og fritidsbolig

Enebolig og fritidsbolig

Søknad og oppføring av enebolig og fritidsbolig må forestås av ansvarlig foretak. 

Hvorvidt enebolig/fritidsbolig kan tillates oppført og hvordan den må utformes, vil avhenge av reguleringsbestemmelsene for eiendommen. 

For at du skal få oversikt over om det kan oppføres enebolig på din eiendom, og hvordan den må utformes må du sette deg inn i både reguleringsplanen som gjelder for din eiendom og kommuneplanbestemmelsene. Planene sier noe om hvilke forutsetninger og begrensninger som er lagt på din eiendom. Bestemmelsene finner du ved å slå opp på din eiendom i kommunens kartinnsyn.

Søknaden om oppføring av ny enebolig/fritidsbolig må forestås av ansvarlig foretak. Det sammen gjelder oppføringen.

Selvbyggeransvar:

Det finnes unntak fra bestemmelsen om bruk av ansvarlig foretak. Kommunen kan godkjenne at du kan være selvbygger for egen bolig eller fritidsbolig, uten hensyn til kravene til ansvarlige foretak. Du må ved søknad om selvbyggeransvar sannsynliggjøre at arbeidet vil bli utført i samsvar med bestemmelsene gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Ved oppføring av ny enebolig er det krav om uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet. Dette må du bruke et ansvarlig foretak til å utføre. 

Dersom du som selvbygger skal søke om tiltaket selv, må du sette deg inn i det regelverket som gjelder, og klare å fylle ut søknaden på egen hånd. Mer informasjon om prosessen du må igjennom for å søke om å sette opp enebolig finner du her: 

Hvordan søker jeg?

Du kan lese mer om selvbyggeransvaret her: 

Selvbygger

Søknadsskjema for å være selvbygger finnes på samme side som søknadsskjemaene som skal benyttes til å søke om selve tiltaket og nabovarselskjema: 

Søknadsskjema

Gebyr for saksbehandling