Midler til tiltak i Frostating Utvalgte kulturlandskap

Midler til tiltak i Frostating Utvalgte kulturlandskap

Det er mulig å søke om midler til tiltak innenfor Frostating Utvalgte kulturlandskap.

Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket skal bidra til å sikre verdier knyttet til kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder å sikre langsiktig skjøtsel og drift.
Det kan også gis tilskudd til næringsutvikling for tilleggsnæringer i Frostating utvalgte kulturlandskap.

Det kan gis årlige tilskudd til drift og skjøtsel og investeringstilskudd til engangstiltak for å fremme kulturlandskapsverdiene

Frist for å søke om støtte er 1. Oktober 2020.
Det søkes gjennom Altinn på denne lenka - https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket/ 

Vedtatte retningslinjer finner du her.

Har du spørsmål, ta kontakt med Torgunn Østbø - telefon 97984946 eller torgunn.ostbo@frosta.kommune.no.