Kulturminneplan

Kulturminneplan

Kulturminneplanen har to deler.


Plan for kulturminner og kulturmiljø 2021-2030. 

Kommunestyret vedtok 14.12.2, i sak 65/21, Plan for kulturminner og kulturmiljø i Frosta kommune 2021-2030.  Denne planen er faktisk den første i sitt slag i Frosta kommune!

Kulturminnene er vår felles historiefortelling og viser noe om hvordan Frosta er blitt Frosta, og hvilke verdier som både har vært, og er, viktige både for utvikling av lokalsamfunnet og for identiteten for de som bor her.

Plan for kulturminner og kulturmiljø gir kunnskap om og kjennskap til dette samfunnet som mange bryr seg om på så mange ulike måter!
Planen kan fungere både som et oppslagsverk om historien og fortida, men peker også framover mot det som kan bli kulturminner om noen år – eller som bare forsvinner.
Del 1 sier noe om lovverket, kunnskapsgrunnlaget og bakgrunn for kulturminnearbeidet i kommunene.
Del 1 beskriver også kort noen av de viktigste kulturminnene som Frosta har.
 
Del 2 inneholder en registrering av rundt 160 større og mindre registreringer av lokale kulturmiljøer og kulturminner.
De fleste registreringene av enkeltstående kulturminner er gjort av Frosta Historielag.
Del 2 finnes digitalt her, og kan i tillegg ses i papirformat på biblioteket, kommunehuset og historielagets kontor på Tun.
I tillegg til 3 kulturmiljøer, er registreringene inndelt i 9 hovedkategorier og følger retningslinjer utarbeidet av Riksantikvaren..
 
Savner du noen, eller er det kulturminner som bør omtales mer ?
Ta kontakt med postmottak@frosta.kommune.no

Plan for kulturminner og kulturmiljø 2021-2030 (PDF, 8 MB)

Arbeidslivets kulturminner (PDF, 4 MB)

Oversikt over artikler - Årbok Frosta historielag - Frosta før og no (PDF, 586 kB)

Bautaer (PDF, 746 kB)

Dyregraver, jakt og fiske (PDF, 674 kB)

Hus og hustufter (PDF, 3 MB)

Krigens kulturminner (PDF, 3 MB)

Kulturmiljø Logtun og Frostating (PDF, 2 MB)

Kulturmiljøet Småland (PDF, 577 kB)

Kulturmiljøet Tautra (PDF, 2 MB)

Kulturminneplan del 2 - innhold (PDF, 81 kB)

Maritimt (PDF, 2 MB)

Oldtid og helleristninger (PDF, 4 MB)

Veger og transport (PDF, 4 MB)

Ymse og alt det meir... (PDF, 969 kB)