Trygghetsalarm

Trygghetsalarm

Eldre, personer med funksjonsnedsettelse og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan søke om trygghetsalarm.

Søk om helse og omsorgstjenester

 

Hva er trygghetsalarm?

Trygghetsalarmen er en sensor som kan bæres i et smykke rundt halsen eller håndleddet. Alarmen er på størrelse med et lommeur. Den bærer du på deg i hjemmet for å kunne tilkalle hjelp når akutt behov oppstår
Alarmen er enkel å bruke. Når du utløser alarmen, blir du koblet direkte til en vaktsentral som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien 
Trygghetsalarmen kan brukes når som helst på døgnet.

Hvem kan få trygghetsalarm?

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan søke om å få trygghetsalarm. Det er ingen lovfestet rett til å få trygghetsalarm. Forvaltningskontoret vurderer om trygghetsalarm vil være en hensiktsmessig del av tjenestene, i samarbeid med den enkelte pasient eller bruker.

Ved vurderingen av om du skal få trygghetsalarm, vil vi ofte se på om det foreligger:

  • Sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp
  • Reell fare for fall
  • Problemer knyttet til utrygghet og engstelse

Hva koster det ?

Trygghetsalarm pr. måned 235,- kroner pr. 01.01.2022.