Hva må du betale for tjenesten ?

Hva må du betale for tjenesten ?

Priser pr. 01.01.2024

Priser Velferd pr. 01.01.2024
Navn på tjeneste Pris
Praktisk bistand i hjemmet pr. time - inntekt opptil 2G (fastsettes i sentral forskrift §10)* 230,-
Praktisk bistand i hjemmet pr. time - inntekt 2G-over 5G 424,-
Maks. beløp pr. mnd praktisk bistand i hjemmet - inntekt opp til 2G* 230,-
Maks. beløp pr. mnd praktisk bistand i hjemmet - inntekt 2G-3G 957,-
Maks. beløp pr. mnd praktisk bistand i hjemmet - inntekt 3G-4G 2051,-
Maks. beløp pr. mnd praktisk bistand i hjemmet - inntekt 4G-5G 3214,-
Maks. beløp pr. mnd praktisk bistand i hjemmet - inntekt over 5G 4102,-
*Brukerbetaling fastsettes i forskrift om egenandel for kommunale helse -og omsorgstjenester i januar hvert år. Kan ikke justeres lokalt.
Dagtilbud for hjemmeboende demente (skyss, middag og aktiviteter) 317,-
Dagtilbud for hjemmeboende demente (turdag) 238,-
Korttidsopphold pr. døgn i institusjon (fastsettes i sentral forskrift §4) 193,-
Korttidsopphold pr. dag/natt i institusjon (fastsettes i sentral forskrift §4) 110,-
Full kost pr. døgn 211,-
Halvpensjon pr. døgn (middag, lunsj og kaffe) 159,-
Middag og kaffe pr. døgn 121,-
Middag pr. ekstraporsjon 135,-
Matombringing pr. porsjon 109,-
Trygghetsalarm pr. mnd 263,-