Forvaltningskontoret

Forvaltningskontoret

Alle kommunale helsetjenester tildeles av Forvaltningskontoret. 

  • Åpningstider: Tirsdag og torsdag  kl 0800-1500.
  • Leder Hanne Svean Halberg tlf  98695907
  • Eli Leangen
  • TLF: 74808900
  • Alle tjenester tildeles etter Helse og Omsorgstjenesteloven, Forvaltningsloven.
  • Alle søknader vurderes på et faglig grunnlag. 
  • Søknadsskjema hentes på Informasjonskontoret Frostatunet tlf 74808900