Forvaltningskontoret

Forvaltningskontoret

Alle kommunale helsetjenester tildeles av Forvaltningskontoret. 

  • Åpningstider: Mandag, tirsdag  kl 0730-1500.
  • Leder Hanne Svean Halberg
  • Eli Leangen Lian
  • TLF: 74808902
  • Alle tjenester tildeles etter Helse og Omsorgstjenesteloven, Forvaltningsloven.
  • Alle søknader vurderes på et faglig grunnlag.