Søk om helse -og omsorgstjenester

Søk om helse -og omsorgstjenester

Det er ett felles søknadsskjema for helse -og omsorgstjenester

Det er Forvaltningskontoret som tar i mot søknader, henvendelser, informerer, avklarer bistandsbehov og tar beslutninger om hvilke tjenester som innvilges.  Forvaltningskontoret har ansvar for å sikre koordinering av tjenester til innbyggere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Søk om helse - og omsorgstjenester

Dersom du av ulike årsaker ikke har mulighet til å fylle ut elektronisk søknadsskjema, ta kontakt med forvaltningskontoret på telefon 74808900. Forvaltningskontoret er åpent mandager, tirsdager og torsdager kl. 07.30 - 15.00.

Lover:

Lov om pasient -og brukerrettigheter

Lov om kommunale helse -og omsorgstjenester

 

Søknadsprosessen

Klage