Søk om helse -og omsorgstjenester

Søk om helse -og omsorgstjenester

Tjenestebeskrivelser og tildelingskriterier vedtatt 1. mars 2023 (PDF, 2 MB)

Det er felles søknadsskjema for alle helse -og omsorgstjenester. 

Forvaltningskontoret  tar i mot alle søknader, henvendelser, informasjon og avklaring vedrørende bistandsbehov.  De vurderer og  beslutninger om hvilke tjenester som innvilges.  Forvaltningskontoret har ansvar for å sikre koordinering av de ulike tjenestene.

Søk om helse - og omsorgstjenester

Dersom du av ulike årsaker ikke har mulighet til å fylle ut elektronisk søknadsskjema, ta kontakt med forvaltningskontoret på telefon 74808932. Forvaltningskontoret er åpent mandager, tirsdager, onsdager og fredager kl. 08.00 - 15.30.

Lover:

Lov om pasient -og brukerrettigheter

Lov om kommunale helse -og omsorgstjenester

Søknadsprosessen

Klage

Kontaktinformasjon