Kvalitetsutvikling

Kvalitetsutvikling

Eier melder, deg forteller - kvalitetsmelding

Kvalitetssystem for skole- og barnehageutvikling Frosta kommune (PDF, 298 kB) 

Vedtatt kvalitetsmelding (PDF, 3 MB)        Saksprotokoll Kommunestyremøte 22.06.2022 (PDF, 112 kB)