Stort løft for Frostasamfunnet!

Stort løft for Frostasamfunnet!

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og Økonomiplan for perioden 2022 – 2025 ble på tirsdag lagt frem for kommunestyret. Forslaget gir grunn til optimisme for Frostasamfunnet og for ansatte i kommunen. 

Det legges til grunn et netto resultat på 1,6 prosent i 2022, økende til 2,3 prosent i 2023. 

Også for de siste årene i planperioden anslås det at Frosta kommune lander på henholdsvis 2,1 og 1,5 prosent i netto overskudd. Trenden fra årene før 2020 er dermed snudd og Frosta kommunes økonomi er robust. Vi fikk et historisk godt resultat i 2020 på 4,2 prosent, og vi har god styringsfart videre i planperioden, slår Skjervø fast.

Dette skjer ikke uten omstilling, sier kommunedirektøren, men understreker at det ikke er lagt opp til noen store nedbemanningsprosesser slik som vi ser nabokommunene må gjøre. Vi får en negativ inntektsvekst som følge av reduserte rammer i Statsbudsjettet, men greier allikevel å prioritere både økt innsats på forebygging og økt bemanning i eldreomsorgen.      

I de kommende årene foreslår vi en betydelig investering. Det skal bygges nytt kommunehus med utvidede helsefunksjoner, slik at vi kan møte fremtiden behov sier Skjervø. Han viser også til at det i 2024 planlegges for et stort jubileum. Da er det 750 år siden Magnus Lagabøte kom til Frosta og vedtok nasjonens første landslov – med Frostatingsloven som bakteppe.

Budsjettet skal behandles av Formannskapet den 30.november, og Kommunestyret den 14.desember.       

Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2022 og Økonomiplan 2022-2025 (PDF, 8 MB)

Presentasjon til KDs Budsjett 2022 og Økonomiplanforslag 2022-2025 (PDF, 5 MB)