Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel til høring

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel til høring

Frosta formannskap har i møte 04.10.2022 i sak 92/22 vedtatt å legge ut planprogram for kommuneplanens samfunnsdel til høring

Høringsfrist 15. november 2022 kl. 16.00

Kommuneplanen er kommunens øverste og viktigste plan. Planen har to deler - samfunnsdel og arealdel.  I følge kommunens planstrategi skal samfunnsdelen utarbeides på nytt i inneværende kommunestyreperiode.

Kommuneplanens samfunnsdel er forankret i Plan- og bygningsloven §11-2: Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen.

Særutskrift fra formannskapsmøte 04.10.2022 (PDF, 151 kB)

Planprogram Kommuneplanens samfunnsdel - høringsutkast (PDF, 657 kB)

Her kan du skrive dine innspill til planprogrammet

Eller sendt til: Frosta kommune, Fånesvegen 1, 7633 Frosta eller til postmottak@frosta.kommune.no