Offentlig ettersyn av budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Offentlig ettersyn av budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 ligger nå ute til offentlig ettersyn iht. kommunelovens § 14-3.

Forslaget inneholder endringer av kommunale avgifter og gebyrer.

Papirversjon av dokumentene er lagt ut til ettersyn i servicekontoret på kommunehuset. Videre kan du finne budsjettdokument og vedtak fra formannskapet her:

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 (PDF, 3 MB)

Formannskapets behandling 22.11.2022 (PDF, 460 kB)

Dokumentene ligger til ettersyn i perioden frem til kommunestyrets behandling og eventuelle merknader kan oversendes til:

Frosta kommune
Postmottak
Fånesvegen 1
7633 Frosta 
Postmottak@frosta.kommune.no 

Merknader må være mottatt av oss innen 06.12.22. Kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan 13.12.22.