Offentlig ettersyn av budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Offentlig ettersyn av budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 ligger nå ute til offentlig ettersyn iht. kommunelovens § 14-3. 

Papirversjon av dokumentene er lagt ut til ettersyn i servicekontoret på kommunehuset. Videre kan du finne budsjettdokument og vedtak fra formannskapet nedenfor.

Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2022 og Økonomiplan 2022 - 2025 (PDF, 6 MB)

Formannskapets behandling 30.11.2021 (DOCX, 245 kB)

Dokumentene ligger til ettersyn i perioden frem til kommunestyrets behandling og eventuelle merknader kan oversendes til: 

Frosta kommune
Postmottak
Fånesvegen 1
7633 Frosta 
Postmottak@frosta.kommune.no 

Merknader må være mottatt av oss innen 13.12.21. Kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan 14.12.21.