Offentlig ettersyn av budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Offentlig ettersyn av budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Formannskapets innstilling til årsbudsjettet 2021 og økonomiplan 2021-2024 ligger nå ute til offentlig ettersyn i hht. kommuneloven § 14-3.

Forslaget inneholder endringer av kommunale avgifter og gebyrer. 


Papirversjon av dokumentene er lagt ut til ettersyn i servicekontoret på kommunehuset. Videre kan du finne budsjettdokument og vedtak fra formannskapet nedenfor.

Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024 (PDF, 2 MB)

Vedtak fra formannskapet 01.12.2020 (PDF, 685 kB)


Dokumentene ligger til ettersyn i perioden frem til kommunestyrets behandling og eventuelle merknader kan oversendes til: 


Frosta kommune
Postmottak
Fånesvegen 1
7633 Frosta 
Postmottak@frosta.kommune.no 

Merknader må være mottatt av oss innen 14.12.20. Kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan 15.12.20.