Offentlig ettersyn av budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Offentlig ettersyn av budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 ligger nå ute til offentlig ettersyn iht. kommunelovens §§ 44 og 45 
 
 

Forslaget inneholder endringer av kommunale avgifter og gebyrer. 


Papirversjon av dokumentene er lagt ut til ettersyn i servicekontoret på kommunehuset. Videre kan du finne budsjettdokument og vedtak fra formannskapet nedenfor.

 
 
Dokumentene ligger til ettersyn i perioden frem til kommunestyrets behandling og eventuelle merknader kan oversendes til: 
Frosta kommune
Postmottak
Fånesvegen 1
7633 Frosta 
Postmottak@frosta.kommune.no 

Merknader må være mottatt av oss innen 16.12.19. Kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan 17.12.19.