Høring - Reguleringsplan Vikaleiret

Høring - Reguleringsplan Vikaleiret

I henhold til plan- og bygningslovens §12-10 legges reguleringsplan for Vikaleiret ut til høring etter 1. gangs behandling i formannskapet.

Høringsfrist 20.05.2020

Høringsdokumenter