Reguleringsplanforslag på høring

Reguleringsplanforslag på høring

Når planforslaget er ferdig utarbeidet inneholder det detaljerte beskrivelser, kart, bestemmelser og andre utredninger. Det skal nå vurderes av kommunen og sendes på høring. Planforslaget skal annonseres og gjøres tilgjengelig. Grunneiere, naboer og festere skal underrettes. Frist for å gi uttalelse er minst seks uker etter utlegging til offentlig ettersyn. 

Du kan gi innspill til planforslaget. Merk tittelen som Innspill til planforslag for xxxx (navnet på planen.)

Her kan du skrive dine innspill til planforslag på høring

Eller send til: Frosta kommune, Fånesvegen 1, 7633 Frosta, eller til postmottak@frosta.kommune.no

Både kommunen og den som har laget planforslaget vurderer hvordan uttalelsene skal påvirke planforslaget. Planforslaget oppdateres, og rådmannen fremmer saken til politisk behandling først i planutvalget, deretter for endelig vedtak i kommunestyret.

Les om behandling av reguleringsplanforslag i Plan- og bygningsloven § 12-10.

For private planforslag gjelder PBL § 12-11.

Reguleringsplaner til høring