Endre terreng

Endre terreng

Oppfylling og planering av terreng kan være søknadspliktig

Små terrengendringer (fylling eller planering av terreng) trenger du ikke å søke om. Som små terrengendringer regnes: 

  • Endringen er mindre enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk
  • Endringen er mindre enn 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk
  • Endringen er mindre enn 0,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå på eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse
  • For alle må avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 m
  • Arealet må være mindre enn 1 dekar

For terrengendringer større enn dette, må det sendes søknad om tiltak. Det er krav til søknad med ansvarsretter. Du kan lese mer om søknad og fremgangsmåte her: 

Søknad om tiltak med ansvarsrett

Gebyr for saksbehandling