Næringsutvikling

Næringsutvikling - Frosta

Frosta kommune har avsatt tre områder i sin kommuneplan som er tiltenkt for næringsutvikling.

Disse arealene er:

Vikaleiret (for landbruksrettet næring), Skaret næringspark og Ulvikkorsen.
Flere tomter på Vikaleiret er planlagt lagt ut og flere er allerede bestilte.

Skaret næringspark er i dag også i drift av flere aktører.  Videre utvikling av området er under utredning.

Ulvikkorsen er et nytt område som foreløpig er under utredning som fremtidig næringsareal.

Andre områder på Frosta vurderes fortløpende og vil bli behandlet ved neste revisjon av Arealplanen i kommunen.

Næringsforeningen i Værnesregionen er en arena for næringsutvikling i kommunen.  

Frosta kommune kjøper tjenester fra Proneo om veiledning for næringsaktører og nyetableringer.