Kulturskolen på Frosta

Kulturskolen på Frosta

Fagansvarlig Torgunn Østbø – torgunn.ostbo@frosta.kommune.no

 

Tilbud ved Frosta kulturskole:

Opplæring i instrumenter :

  • Piano, gitar, strykeinstrumenter, messinginstrumenter, song, treblåseinstrumenter og slagverk

Opplæring i tegning, form og farge

  • Dette er et tilbud i gruppe for barn og voksne

Tilbud om teater

  • Tilbudet er et samarbeid med Neset teaterlag, og varer fra skolestart til forestillingene i mars

Søk plass i kulturskolen

Elevene har plass i kulturskolen til plassen sies opp skriftlig.

Pris gjeldende fra 01.01.2022

  • Ordinær plass – kr. 3258,- pr år
  • Pr. semester kr. 1629,-
  • Fellesundervisning kr. 896,- pr. semester
  • I tillegg betales egenandel for materiell på kr 131,- pr semester og eventuell leie av instrument

Det er innført søskenmoderasjon slik at hver familie betaler for maks 2 elevplasser

Foreldrerepresentanter 

  • Tonje Waasjø og Signe Seem

Flyer 2021-2022 (PDF, 2 MB)

Vedtekter for Samarbeidsutvalget - 2020 (PDF, 346 kB)