Ildsjelpris

Ildsjelpris

Ildsjelprisen deles ut for god innsats for Frostasamfunnet.  
Ildsjelprisen kan være honnør for godt utført arbeid eller fungere som motivasjon og inspirasjon for videre innsats.

Ildsjelprisen kan deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner i Frosta kommune.
Det er Utvalg Folk som deler ut Ildsjelprisen.

Ildsjelprisen er et beløp på kr 10.000,- og diplom, og den deles ut av ordfører under Frostadan.

Alle kan nominere kandidater til Ildsjelprisen.
Søknadsfrist for 2020 er fredag 24.april.

Søknadsskjema - ildsjelpris