Spillemidler

Spillemidler

Siden er under arbeid

Hva er spillemidler ?

Det er et krav fra Kulturdepartementet at anlegg som det søkes spillemidler til,
skal være en del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.

Ved årlig innmelding av nye anlegg til Handlingsprogram anlegg benyttes
Sjekkliste spillemiddelsøknad 
Sjekklista skal sikre at mål og strategier for videre anleggsutvikling blir ivaretatt.

Dette skal stimulere til økt samarbeid på tvers av lag og på tvers av kommuner.
Anlegg tas ikke inn i Handlingsprogrammet før disse spørsmålene er avklart.

For mer informasjon og søknadsskjema:  anleggsregisteret.no