Jubileumsfeiring på Tinghaugen mandag 24.06.2024 kl. 12.00

Jubileumsfeiring på Tinghaugen mandag 24.06.2024 kl. 12.00

PROGRAM FOR DAGEN

 

Neverlursignal og Lagabøtefanfare

Magnhild Grøtting Husmoen – Turid Grøtting Husmoen

 

En lov fra Frostatingsloven ved Teatergruppa

Innslag ved Teatergruppa

Kor og korps

Du gamle soga (M: Paul Okkenhaug. T: Per Sivle)

En lov fra Landslova ved Teatergruppa

Korps

Lagabøtefanfare (M: Jan Inge Moksnes)

Velkommen til Frosta

Ordfører Frode Revhaug

Offisiell åpning av jubileumsdagen

Stortingets første visepresident Svein Harberg

Magnus Lagabøtes Landslov

Professor Jørn Øyrehagen Sunde

Kor

Landslovsfanfare (M: Jan Inge Moksnes)

En lov fra Landslova ved Teatergruppa

Tanker i tida

Statsråd Kjersti Toppe

Kor

Vi ære en nasjon – Norges Skaal (M: Andre Gretry. T: Henrik Wergeland / Johan Nordahl Brun)

Frostasongen (M: Jørgen Sørlie. T: Tormod Tvete)

Innslag ved Teatergruppa

Orientering om videre program

Ordfører Frode Revhaug

Korps

Den Norske Løve (M: Oscar Borg)

 

---------

 

Teatergruppa fra Frosta kulturskole og Frosta Teaterlag:

Ane Madeleine Aunet, Aksel Ulvik Bratsvedal, Anna Ulvik Bratsvedal,

Linnea Brenne, Iselma Dorothea Rekkebo-Fjærem, Gabriel Flægstad, Ellen

Cesilie Haugen, Emilie Jakobsen, Kristiane Nesshaug, Helle Skjerve Reinås,

Natalie Jørstad Skogen, Benedikte Trætli Staur, Lilje Viktil

 

Kor: Medlemmer fra Frosta Skolekor, Kor-Ækt, Veinnmel&Krinolin,

FrøkenIIStrøken, RejoiSing

Dirigent: Elin Liberg

Korps: Musikklaget «Klang» og korpsvenner fra nabokorps

Dirigent: Erlend Østbø Juberg

Pynting: Viken Gartneri, Frosta – Ytre Viken Gartneri, Frosta

Lyd: Frosta Lyd

-------

 

Frosta Sanitetsforening selger kaffe og vafler, samt smårettsmat fra Stene Gård.

Utstillingen av vekster fra middelalderen ute; og i Frosta Bygdemuseum er det utstillinger om Landsloven, mynter fra middelalderen og bilder fra Frostating Utvalgte kulturlandskap.