Støttekontakt

Støttekontakt

Søk om helse og omsorgstjenester

Har du behov for støttekontakt ?

En støttekontakt skal hjelpe en annen person til å ha en aktiv og meningsfylt fritid. Det kan være bistand til og fra, eller under aktiviteten. Støttekontakten hjelper deg med å komme deg ut av hjemmet for å være med på ulike kultur- og fritidsaktiviteter, møte andre og prøve nye aktiviteter.