Praktisk bistand i hjemmet/Hjemmehjelp

Praktisk bistand i hjemmet/Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse eller andre årsaker.

Søk om helse -og omsorgstjenester

Søknadsskjemaet er felles for alle helse- og omsorgstjenester. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du har behov for. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det tjenestetilbudet som passer best for deg. 

Hva kan du få?

Du kan få hjelp til blant annet:

  • vanlig husrengjøring i rom som er i daglig bruk; gang, stue, kjøkken, bad, toalett og soverom
  • støvsuging
  • sengeskift

Hva koster det?

Det er inntekten din som bestemmer hvor mye du må betale. Husstandens samlede inntekt legges til grunn og grensene bestemmes ut fra Folketrygdens grunnbeløp. ( 1G = kr. 106 399,- 01.05.2021)